dimecres, 4 de novembre de 2009

Power Point i Programari lliure

El programari lliure i el Power Point tractats a classe, breu explicació en 7 diapositives.

Com parlar bé en públic

A la classe de comunicació ens hem llegit el llibre de com parlar bé en públic, un cop a classe en petits grups de 4 persones hem tret les característiques que ha de tenir un bon comunicador.

Un bon comunicador ha de:

· Preparar-se un guió sobre allò del que parlarà.

· Ha devitar els nervis.

· Cal que respongui les 4 preguntes essencials, qui, com, que i perquè.

· Cal gesticular.

· Ha de parlar amb claredat i que se li entengui.

· Ha de tenir un bon llenguatge lèxic.

· Ha d'adaptar el discurs al públic que té.